เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้าอันดับสูงสุดจากรางวัล Institutional Investor Corporate ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้าอันดับสูงสุดจากรางวัล Institutional Investor Corporate ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากผลสำรวจ Corporate Institutional Investor ประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia นิตยสารด้านการลงทุน การธนาคาร และตลาดทุนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการสำรวจความคิดเห็นนี้ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยอ้างอิงจากผลการโหวตของนักลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ นายหน้าซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และนักวิเคราะห์จำนวนกว่า 586 รายที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปีนี้มีบริษัททั้งหมด 39 แห่งจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ และการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายการนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการทางการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในบรรดาบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับทั้งแปดแห่งในประเทศไทย เดลต้า ประเทศไทยได้รับรางวัล ‘Best Annual Report In Thailand’ และได้รับการยกย่องให้เป็น ‘Most Organised Investor Relations’ และ ‘Most Consistent Dividend Policy’ นอกจากนี้ เดลต้า ประเทศไทยยังได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดเป็นอันดับสองในประเภท ‘Best Senior Management Investor Relations Support’ ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการตอกย้ำถึงผลการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุดด้วยการเปิดเผยข้อมูลสำหรับนักลงทุนทั่วไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน

เดลต้า ประเทศไทยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่าย โดยบริษัทมีการเผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกๆ ปี พร้อมทั้งการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เป็นประจำ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้นและกลุ่มสถาบันด้านการเงิน