ORN ผนึก APM PST จัดโรดโชว์ ให้ข้อมูลธุรกิจนักลงทุน จ.นครสวรรค์ กระแสตอบรับดีเยี่ยม

ORN ผนึก APM PST จัดโรดโชว์ ให้ข้อมูลธุรกิจนักลงทุน จ.นครสวรรค์ กระแสตอบรับดีเยี่ยม

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอรรคเดช อุดมศิริธำรง (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ORN) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (กลาง) ประธานกรรมการ นายสุพล ค้าพลอยดี (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นางสาววชิราภรณ์ วศธรรมสิทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST) ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ ศักยภาพการเติบโตของ ORN เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 406.5 ล้านหุ้น  โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมโบนีโต้ ชิโนส์  จ.นครสวรรค์