“เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค” ร่วมยินดี NITORI เปิดสาขาในไทย

“เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค” ร่วมยินดี NITORI เปิดสาขาในไทย

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ (ที่ จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์ (ซ้ายสุด) กรรมการบริษัท บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับ คุณทาเคดะ มาซาโนริ (ที่ จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการทั่วไปแผนก Global Merchandising และผู้จัดการทั่วไปแผนก Global Sales Promotion บริษัท นิโทริ รีเทล (ประเทศไทย) จํากัด เนื่องในโอกาสที่ NITORI บริษัทเฟอร์นิเจอร์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้าคนสำคัญของ “เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค” มากกว่า 10 ปี มาเปิดสาขาแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้