56 ปี เบทาโกร ตอกย้ำการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

56 ปี เบทาโกร ตอกย้ำการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)” หรือ “BTG” ยกระดับจุดยืนการดำเนินธุรกิจ ในโอกาสครบรอบ 56 ปี “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่ต้องการช่วยเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า (Help enrich people’s lives with Better Food)” เพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า เบทาโกรจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน และยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป  

นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปีของการดำเนินธุรกิจ เบทาโกรให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร คู่ค้า ผู้บริโภค และการคิดค้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จากวันแรกที่เบทาโกรเริ่มต้นจากธุรกิจอาหารสัตว์ จนวันนี้เบทาโกรเติบโตเป็น “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย” และได้รับการยอมรับในตลาดโลก

“ในโอกาสครบรอบ 56 ปี เบทาโกรได้รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวคิด CHANGE FOR BETTER เปลี่ยนเพื่อคุณค่าชีวิตที่ดีกว่า...เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน” ด้วยการยกระดับจุดยืนขององค์กรไปสู่ “บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า” โดยการผลิตอาหารด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยขั้นสูงสุด ภายใต้ระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพเข้าไปในระบบอาหารของประเทศไทย ทั้งหมู ไก่ ไข่ และที่สำคัญอาหารต้องมีคุณภาพ พร้อมทั้งความอร่อยที่เหนือกว่า ราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนการผลิตอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนต้องมีทางเลือกในการเข้าถึงอาหารที่ดีกว่า เราจึงทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน ผ่าน BETAGRO 360 องศา Transformation” เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรในยุคสังคมดิจิทัลก้าวไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน”

เบทาโกร ให้ความสำคัญและยึดมั่นในจุดประสงค์และความเชื่อขององค์กรที่มุ่งมั่นเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพราะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี้ ภายในงานครบรอบ 56 ปี เบทาโกร ได้รับเกียรติจาก “คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือที่รู้จักในชื่อ “นิ้วกลม” มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในหัวข้อ “เติบโต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” เพื่อเปิดแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ ที่สามารถปรับใช้ได้ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตของทุกคน พร้อมกันนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจาก “โต๋ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร” ที่มาสร้างความสนุกสนานในงานครบรอบครั้งนี้ด้วย

56 ปี เบทาโกร CHANGE FOR BETTER เปลี่ยนเพื่อคุณค่าชีวิตที่ดีกว่า...เปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”