DTCENT เปิดศูนย์บริการ GPS – กล้องติดรถครบวงจร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2

DTCENT เปิดศูนย์บริการ GPS - กล้องติดรถครบวงจร จ.เชียงใหม่ แห่งที่ 2

คุณทศพล คุณะเพิ่มศิริ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณจิราพร ลายลักษณ์ (ที่ จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (DTCENT) ร่วมเปิดศูนย์บริการ จำหน่าย ติดตั้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ GPS Tracking และกล้องติดรถอย่างครบวงจร โดยมีช่างผู้ชำนาญการพร้อมให้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ และ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเปิดจุดให้บริการฯ เพิ่มเติม อีก แห่ง เพื่อให้ครบ แห่งภายในปีนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้