บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ได้เกินกว่าเป้าหมาย มูลค่าเสนอขายรวม 15,057.10 ล้านบาท ตอกย้ำความมั่นใจของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าขยายการเติบโตภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ได้เกินกว่าเป้าหมาย มูลค่าเสนอขายรวม 15,057.10 ล้านบาท ตอกย้ำความมั่นใจของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าขยายการเติบโตภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ได้เกินกว่าเป้าหมาย ต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติม รวมมูลค่าเสนอขาย 15,057.10 ล้านบาท สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” เปิดเผยว่า “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รวมมูลค่า 15,057.10 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,057.10 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก

สำหรับหุ้นกู้ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่สนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านช่องทางการจองซื้อ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ ได้ง่ายขึ้น โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจตามแผน ภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH เพื่อตอกย้ำว่า ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ เป็นมากกว่าบริษัทที่ให้บริการด้านระบบขนส่งมวลชน (Beyond Transportation Company) โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจที่หลากหลาย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป” ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าว

 

ปัจจุบัน บีทีเอส กรุ๊ปฯ ดำเนินธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1) ธุรกิจ MOVE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำหรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี 2) ธุรกิจ MIX หรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชั่นส์ ที่ได้นำการใช้ Smart DATA ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกว่า 40 ล้านรายการ จากแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดบริการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุก ๆ จุดของการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น และ 3) ธุรกิจ MATCH  ที่เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ