ฉลองครบรอบ 20 ปี Stock Focus สุดยิ่งใหญ่ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 21 แย้มแผน Virtual Booth 2024

ฉลองครบรอบ 20 ปี Stock Focus สุดยิ่งใหญ่ พร้อมก้าวสู่ปีที่ 21 แย้มแผน Virtual Booth 2024

 

งานครบรอบ Stock Focus 20 ปี ก้าวสู่ปีที่ 21 ภายใต้ธีมงาน Muti Wealth to multiverse จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ดร. สิปปกร ขาวอาด ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาอาวุโสของ Stock Focus และ คุณพัชรปรัตถ์ ขาวสอาด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสอาร์พี มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานในงาน

 

ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมความแสดงความยินดีมากมาย อาทิ ท่านองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสักนักนายกรัฐมนตรี, สส. ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคม ฯลฯ

 

และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน อาทิ คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ,คุณวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์, คุณรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บมจ. สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ,คุณจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สากล เอนเนอยี, ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สแกน อินเตอร์, ดร.พรลภัส  ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป,  คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, คุณวิโรจน์ วชิรเดชกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ บมจ. ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ,คุณฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

        

 

สำหรับงานครบรอบในปีนี้ จัดภายใต้ธีมงาน Muti Wealth to multiverse โดย คุณชัจจ์ปัณฑ์ ฐิติเวศน์ บรรณาธิการบริหาร Stock Focus เปิดเผยว่า ในปี 2567 ทาง Stock Focus มีแผนงานการจัดงานออกบูธ Stock@Show ในปี 2024 เป็นจุดเด่น ซึ่งรูปแบบการจัดงานนั้นจะเพิ่มเติมการจัด Virtual Event ในงานครั้งนี้ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่มีการสื่อสารอย่างรวมเร็วและฉับไว อีกทั้งยังทำให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลและเยี่ยมชมงานออกบูธได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย

   

ทั้งนี้ในงานได้รับการสนับสนุนหลักจาก (บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน), บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน), บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน), บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน), บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด, บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)