บลจ.ดาโอ เปิดขาย IPO ‘กองทุน DAOL-ALPHABONDS’ โอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้ทั่วโลกในทุกสภาวะตลาด

บลจ.ดาโอ เปิดขาย IPO ‘กองทุน DAOL-ALPHABONDS’ โอกาสสร้างผลตอบแทนจากตราสารหนี้ทั่วโลกในทุกสภาวะตลาด

“บลจ.ดาโอ” แนะนำ กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ (DAOL-ALPHABONDS) เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด เปิดขาย IPO 8-16 พฤศจิกายน 2566 

คุณนิสารัตน์ ชมภูพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด หรือ บลจ.ดาโอ (DAOL INVESTMENT MANAGEMENT) เปิดเผยว่า จากถ้อยแถลงของเฟดจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2566  มีแนวโน้มว่าทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯใกล้ถึงจุดจบวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นแล้ว หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาต่อเนื่องในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมา โดยมองว่าสภาพการเงิน (Financial condition) มีความตึงตัวพอที่จะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อลงมาได้ แม้อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายของ FED อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามในประเด็นเรื่องของการจ้างงาน ระดับราคาสินค้าเพื่อประเมินทิศทางของระดับดอกเบี้ยต่อไป โดย FED ยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายอีก 1 ครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2566 นี้ ก่อนจะปรับลดในปี 2567

จากการที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกใกล้ถึงจุดสูงสุดของวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้น เศรษฐกิจโลกยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความผันผวนในตลาดสินทรัพย์ทางการเงินสูง ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่ชัดเจนว่าปัญหาการสู้รบในตะวันออกกลางจะยื้อเยื้อและรุนแรงหรือไม่ การลงทุนในตราสารหนี้จึงน่าสนใจเมื่อเทียบกับความเสี่ยงและความผันผวนในสินทรัพย์อื่น จากระดับดอกเบี้ยปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูง และมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มหากธนาคารกลางทั่วโลกมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า

บลจ.ดาโอ จึงมองเห็นโอกาสลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทน ตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะตลาดปัจจุบันที่คาดการณ์ได้ยากและผันผวนสูง  จึงเปิดเสนอขาย IPO ‘กองทุนเปิด ดาโอ อัลฟ่า บอนด์ (DAOL-ALPHABONDS) ' มีความเสี่ยงระดับปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับ: 5) เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 8-16 พฤศจิกายน 2566 ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท ซึ่งกองทุนลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ DNCA INVEST – ALPHA BONDS FUND โดยบริษัทจัดการ DNCA INVEST มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการตราสารหนี้ในภูมิภาคยุโรป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายใต้ Natixis Bank ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้กองทุนจะวิเคราะห์ปัจจัยการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น อัตราการเติบโต อัตราเงินเฟ้อ นโยบายทางการเงิน และนโยบายการคลัง เป็นต้น และวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น สภาพคล่อง ความผันผวน ความยืดหยุ่นต่อภาวะเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้เหมาะสมกับวัฏจักรดอกเบี้ยของแต่ละประเทศ

จุดเด่นของกองทุนคือ มีการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยการบริหารความผันผวน (Volatility) ในกรอบไม่เกิน 5% ต่อปี อีกทั้งกลยุทธ์ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับ Duration ที่สามารถปรับได้ตั้งแต่ -3 ถึง 7 ปี จึงเหมาะสมกับการลงทุนในทุกสภาวะตลาด นอกจากนี้ใช้เครื่องมือทางการเงินตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ดังนั้น กองทุน DAOL-ALPHABONDS จึงเป็นกองทุนที่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนทั้งช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นและขาลง

ด้วยพอร์ตลงทุนที่ยืดหยุ่นและกระจายลงทุน ทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสม่ำเสมอ และฟื้นตัวขึ้นกลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว หลังวิกฤตโควิด-19 และช่วงกลางปี 2022 ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยย้อนหลัง 1 เดือนกองทุนมีผลดำเนินงานอยู่ที่  +0.11%  ย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ +1.10%  ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ +5.23% ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ +10.14% และย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ +23.27%  เทียบกับดัชนี SOFR Index อยู่ที่ +0.59% , +1.75% ,+4.16%  ,+5.00% และ +9.12% ตามลำดับ (Source: DNCA Alpha Bonds as of 30 Sep 2023)

“ด้วยเป้าหมายที่เน้นสร้างผลการดำเนินงานให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเกิน 2% ต่อปี และเน้นลงทุนลงทุนในกลุ่มประเทศ OECD ประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงความยืดหยุ่นการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากทุกภาวะตลาด ทำให้ บลจ.ดาโอ แนะนำ ‘กองทุน DAOL-ALPHABONDS’ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากลงทุนตราสารหนี้และหลบความผันวนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่น”
คุณนิสารัตน์ กล่าว

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ดาโอ จำกัด (“บลจ.ดาโอ”) โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 2 หรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ดาโอ ได้แก่

●      บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

●      บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

●      บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

●      บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

●      บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

●      บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

●      บลน.เว็ลธ์เมจิก จำกัด

●      บล.เอเชียเวลท์ จำกัด

●      บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด

●      บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

●      บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

●      บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

●      บล.เอเอสแอล จำกัด

●      บลน.เทรเชอริสต์ จำกัด

●      บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

●      บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

●      บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

●      ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

●      บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

●      บลน.ฟินโนมินา จำกัด

●      บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

●      ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

●      บลจ.เอ็กซ์สปริง จำกัด

●      บล.เคเคพี ไดม์ จำกัด

●      บลน.โรโบเวลธ์ จำกัด

●      บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

●      บลน.เวลท์ รีพับบลิค จำกัด

●      บลน.แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด

●      บล.ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

●      บล.สยามเวลธ์ จำกัด

●      บล.พาย จำกัด (มหาชน)

●      บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

●      บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คำเตือน

  • กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสาร Non-investment grade/ unrated ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”) ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้
  • กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น Long/short Strategyเพื่อเพิ่มหรือลดฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) จึงส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรงผู้ลงทุนจึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน โดยป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด (“บลจ.ดาโอ”) โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 2 หรือตัวแทนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ บลจ.ดาโอ ได้แก่