NOBLE ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AA” และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

NOBLE ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ “AA” และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ “NOBLE” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 (หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment “THSI”) ที่ระดับ “AA” และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการ “Live Different”

นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการที่อยู่อาศัยในทำเลชั้นนำของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียน ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ประเภทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้เรตติ้งที่ระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสิ้น 71 บริษัท

ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล หรือ ESG รวมถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบายความยั่งยืนขององค์กรภายใต้หลักการ “Live Different” ที่มีแนวคิดและมุมมองในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ในทุกมิติของการใช้ชีวิตคนเมือง พร้อมมุ่งมั่นสนับสนุนทุกความแตกต่างในสังคม สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า พร้อมทั้งยึดหลักความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ บรรษัทภิบาล และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ต่อไป