WHAUP ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 สูงสุดที่ระดับ “AAA” ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนแผนขับเคลื่อนธุรกิจการลงทุน น้ำ – ไฟฟ้า ตอบโจทย์การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

WHAUP ได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 สูงสุดที่ระดับ “AAA” ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนแผนขับเคลื่อนธุรกิจการลงทุน น้ำ - ไฟฟ้า ตอบโจทย์การสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ “WHAUP” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน กลุ่มทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมทั้งได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับสูงสุด “AAA” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องแผนการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings’ โดย WHAUP ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100) ซึ่งเป็นเรตติ้งระดับสูงสุด แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติการจัดการความเสี่ยง โอกาส ศักยภาพ ในการแข่งขัน และการได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตที่ยั่งยืน

 ทั้งนี้ WHAUP ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนธุรกิจการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่กับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว  และเป็นเทรนด์การลงทุนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจในขณะนี้

 “การได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนครั้งนี้  ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตัวอย่างโครงการของบริษัทฯ ที่มีการดำเนินการภายใต้กรอบ ESG  อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value added product) จากการนำน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการบำบัดและใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) ไปผลิตและเพิ่มมูลค่าเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) และโครงการระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบ P2P Energy Trading เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ซึ่งถือเป็นโครงการที่สอดรับกับเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ”