บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น IPO และเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น IPO และเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

‘บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล’ หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 102 ล้านหุ้น  ชูจุดเด่นผู้นำด้านนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย  เน้นเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ภายใต้มาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพระดับสากล GMP (PIC/S) ครบด้วยเครือข่ายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่แข็งแกร่งครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TMAN”) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยากว่า 50 ปี ด้วยปณิธานให้คนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม และต่อยอดสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ที่มีความพร้อมและศักยภาพในการคิดค้น วิจัย ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคในทุกช่วงวัย ด้วยวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1. ธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ 2. ธุรกิจรับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก และ 3.ธุรกิจจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก โดยมีพอร์ตโฟลิโอเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 4 ประเภท ได้แก่

1. ยาแผนปัจจุบัน สำหรับบำบัดรักษาหรือบรรเทาอาการที่ครอบคลุมระบบต่างๆ ของร่างกาย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ยาสามัญ (Generic drugs) และยาสามัญใหม่ (New generic drugs) ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และแบรนด์ของบุคคลภายนอก อาทิ MYDA Series กลุ่มยารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราที่มีอาการอักเสบและ/หรืออาการคันร่วมด้วย รักษากลากเกลื้อน เป็นต้น, MANMOX Series, MANCLAMINE Series, MANAZITH Series กลุ่มยารักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร และผิวหนัง เป็นต้น, IBUMAN Series กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดฟัน ปวดบาดแผล ปวดหลังจากการผ่าตัด ข้ออักเสบ และลดไข้ เป็นต้น, MANCOXIB Series ยาบรรเทาอาการปวดและอักเสบชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น ข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น, LERES ยารักษาอาการแพ้ต่างๆ เช่น เยื่อบุจมูกอักเสบจากการแพ้ ลมพิษที่เป็นเรื้อรัง เป็นต้น, ATTOR ยารักษาโรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำหรับบำบัดรักษา บรรเทาและป้องกันโรคด้วยสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพ คิดค้น วิจัยพัฒนาสูตรตำรับและทดสอบประสิทธิภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และแบรนด์ของบุคคลภายนอก เช่น โพโพลิซ (Propoliz)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากและลำคอ , ไอยรา กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไอ ระคายคอ, ปาริฉัตร กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ เป็นต้น

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง สำหรับบำรุงร่างกาย บำรุงผิวพรรณ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัยและกลุ่มผู้บริโภคที่มีความต้องการเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น Vita-C ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินซี, TMT Whey Protein ผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพนักกีฬาและผู้รักสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงรับจ้างผลิตเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก

4. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ 1) อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์เพื่อรักษา บรรเทา และป้องกันการเจ็บป่วย อาทิ  Dr.Temp แผ่นเจลลดไข้, SureDerm Plus เนื้อเยื่อทดแทนที่ใช้ร่วมกับการใช้ซิลิโคนเสริมจมูก ฯลฯ และ 2) สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพทั่วไปทุกวัย ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ Polar ที่มีทั้งสเปรย์ปรับอากาศและโฟมล้างมือ,  Mossi-GUARD ผลิตภัณฑ์สมุนไพรป้องกันยุง ฯลฯ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในพอร์ตโฟลิโอหลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภค ด้วยจุดเด่นของโรงงานผลิตทั้ง 2 แห่ง ที่มีศักยภาพในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล อาทิ มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP-PIC/S มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา หรือ GDP PIC/S รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO 17025 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเองที่ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมคิดค้นเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาชั้นนำและหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับประเทศ เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกช่วงวัย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีเครือข่ายกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย 1) ร้านขายยา ได้แก่ ร้านขายยาเครือข่าย ร้านขายยาค้าปลีกทั่วไปและร้านขายยาค้าส่ง 2) โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลเอกชน 3) คลินิกเวชกรรมและเสริมความงาม และ 4) ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อชั้นนำ และร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty store) อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าบุคคล โดยมีช่องทางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของกลุ่มบริษัทฯ และ Online Marketplace ส่วนกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผ่านผู้จัดจำหน่ายที่เป็นลูกค้าองค์กรใน  21 ประเทศ อาทิ กัมพูชา จีน พม่า มาเลเซีย  สปป.ลาว เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ฯลฯ

นายทินพันธุ์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า  บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล หรือ TMAN ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่าเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 102 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,430,000 หุ้น และ 2) หุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 30,570,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิต และ/หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต หรือรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ