HENG โชว์ผลงาน 9 เดือนแรก ดันพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตกว่าเป้าหมาย หนุนกำไรสุทธิเพิ่ม 3.6% เปิดแผนไตรมาสสุดท้ายปีนี้ มุ่งบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อเพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืน

HENG โชว์ผลงาน 9 เดือนแรก ดันพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตกว่าเป้าหมาย หนุนกำไรสุทธิเพิ่ม 3.6% เปิดแผนไตรมาสสุดท้ายปีนี้ มุ่งบริหารคุณภาพพอร์ตสินเชื่อเพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืน

‘บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ โชว์ผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปีนี้ พอร์ตสินเชื่อรวม 14,567.1 ล้านบาท เติบโต 21.2% ส่งผลให้มีรายได้รวม 2,087.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.0% และทำกำไรสุทธิ 262.7 ล้านบาท เติบโต 3.6% หลังผลงานไตรมาส 3/2566 ทำรายได้รวม 752.6 ล้านบาท เติบโต 34.0% พร้อมเผยแผนไตรมาสสุดท้ายปีนี้ มุ่งโฟกัสคุณภาพพอร์ตสินเชื่อเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมคว้ารางวัล CG 5 ดาว จาก IOD และหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” จาก SET  

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน) บริษัทฯ รักษาอัตราการเติบโตที่โดดเด่น จากความสำเร็จในการขยายพอร์ตสินเชื่อรวมเป็น 14,567.1  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.2% สูงกว่าเป้าหมายสินเชื่อโดยรวมที่ตั้งเป้าปีนี้ไว้ที่ 14,400 ล้านบาท สะท้อนขีดความสามารถการแข่งขันของการให้บริการสินเชื่อภายใต้แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้รายได้รวมทำได้ 2,087.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.0% โดยพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ มีอัตราการเติบโตที่ดีตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร หรือคิดเป็น 87.5% ของพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกันโดยรวม ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองกว่า 6,500 ราย ที่ให้คำแนะนำลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่สาขา ‘เฮงลิสซิ่ง’ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 852 สาขา และความสำเร็จจากแผนงานขยายฐานสินเชื่อไปยังกลุ่มเกษตรกรรองรับฤดูกาลเพาะปลูกในไตรมาส 3/2566 (กรกฎาคม-กันยายน) เป็นผลให้รายได้รวมในไตรมาสนี้ทำได้ 752.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่กำไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ทำได้ 262.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

แผนดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นบริหารพอร์ตสินเชื่อโดยรวมให้มีคุณภาพ โดยการคัดกรองสินเชื่อ ด้วยซอร์ฟแวร์ KYC ตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้าเพื่อพิจารณาสินเชื่อและบริหารคุณภาพลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระและลดปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ (NPLs) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านต้นทุนทางการเงินที่ดีเพื่อทำให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการปล่อยสินเชื่ออยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง

“ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เราสามารถผลักดันพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตได้ตามเป้าหมายเร็วกว่าที่วางไว้ สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจการให้บริการสินเชื่อของ HENG พร้อมกับการบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ HENG ต่อไป” นายวิชัย กล่าว

นายพัฒน์พงษ์ ผาทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ HENG กล่าวว่า ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับประชาชน ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายรอบด้าน และเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้ ทำให้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเมินให้ HENG เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ (CG Rating) ในระดับ 5 ดาว หรือระดับ ‘ดีเลิศ’ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างการเติบโตบนพื้นฐานการกำกับกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ HENG และบริษัทฯ พร้อมยึดมั่นแนวทางดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นต่อไป