‘DRT’ ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

‘DRT’ ติดรายชื่อ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

สมกับเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG มาโดยตลอด สำหรับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศให้ DRT ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ AA ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง งานนี้ สาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร เป็นปลื้มสุดๆ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นถึงการดำเนินงานเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง