SISB โชว์ผลงาน Q3/66 รายได้ 492.61 ลบ. เปิดโรงเรียนสาขาใหม่-ขยายโรงเรียนสาขาเดิม จำนวนนักเรียนปี 66 เกินเป้า

SISB โชว์ผลงาน Q3/66 รายได้ 492.61 ลบ. เปิดโรงเรียนสาขาใหม่-ขยายโรงเรียนสาขาเดิม จำนวนนักเรียนปี 66 เกินเป้า

บมจ.เอสไอเอสบี (SISB) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/66 มีรายได้รวม 492.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.20% จากไตรมาสที่ 2/66 รับอานิสงส์นักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นหลังเปิดโรงเรียนสาขาใหม่ 2  แห่ง ทั้งสาขานนทบุรี และระยอง แนวโน้มไตรมาส 4/66 มีทิศทางดีต่อเนื่อง เดินหน้าขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนสาขาเดิม สนับสนุนปี 66 จำนวนนักเรียนมากกว่าเป้าหมาย

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2566 มีรายได้รวม 492.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.20 % เทียบจากงวดไตรมาสที่ 2/66 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 431.37 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้รายได้เติบโต เนื่องจากในไตรมาส 3/2566 มีจำนวนนักเรียนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเรียนมากขึ้น โดยมีนักเรียนจำนวนนักเรียน 4,125 คน เพิ่มขึ้น 731 คน จากไตรมาส 2/2566 จำนวนนักเรียนอยู่ที่ 3,394 คน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนสาขาเดิมและโรงเรียนใหม่ 2 แห่ง และ รวมทั้ง มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย one time จากการเปิดโรงเรียนสาขาใหม่

ทั้งนี้ ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 มีรายได้รวม 1,359.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 416.02 ล้านบาท หรือ 44.10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 943.43 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปี 66 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นแล้วกว่า 1,011 คน จากสิ้นปีที่แล้ว มีจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 3,114 คน

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2566 ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง หลังเปิดปีการศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม มีจำนวนนักเรียนไทยและต่างชาติเข้ามาศึกษามากขึ้น สิ้นสุดไตรมาส 3/2566 มีจำนวนนักเรียนที่ 4,125 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ทั้งปีที่ 4,100 คน รวมถึง ในไตรมาส 4 จะรับรู้รายได้จากปีการศึกษาใหม่เต็มทั้งไตรมาส

ประกอบกับมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากการเปิดสาขาอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี  และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ระยอง ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักเรียนใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงขยายจำนวนที่นั่งในโรงเรียนสาขาเดิม คือ สาขาประชาอุทิศ ,สาขาธนบุรี และ สาขาเชียงใหม่ เพื่อทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงโรงเรียนนานาชาติของกลุ่มของบริษัทฯ ได้มากขึ้น