ดีบีเอส จัดงานให้กับนักลงทุนสถาบันพบปะกับผู้บริหารบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

ดีบีเอส จัดงานให้กับนักลงทุนสถาบันพบปะกับผู้บริหารบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

คุณนริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศพบปะกับผู้บริหารบมจ.ปูนซีเมนต์ไทยภายใต้ชื่องาน  SCC Executive Outlook: Near to medium term prioritized execution targets” โดยมีผู้บริหารบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ได้แก่ คุณธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม, Executive Vice President, SCG คุณจันทนิดา สาริกะภูติ, Vice President-Finance and Investment & CFO, SCG คุณชาตรี เอี่ยมโสภณา, Chief Financial Officer, SCGC และคุณวัชระ เอี่ยมสกุล, Investor Relations Director, SCG ได้ร่วมกันอัพเดทข้อมูล ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีนักลงทุนสถาบันในประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร บมจ.ปูนซิเมนต์ไทยภายในงานนี้ด้วย