บอร์ด “WICE” อนุมัติตามกฎโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน 10.9 ล้านหุ้นผ่านตลาดฯ

บอร์ด “WICE” อนุมัติตามกฎโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืน 10.9 ล้านหุ้นผ่านตลาดฯ

อัปเดตข่าวสารล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE ได้อนุมัติตามกฎในโครงการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัทฯ คิดเป็น 1.67% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ 10,900,000 หุ้น เพื่อการบริหารการเงิน (Treasury Stock) โดยจะเสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกำหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นซื้อคืน นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 16 ตุลาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ราคาจำหน่ายต้องไม่น้อยกว่า 85% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตามที่ระบุข้างต้นแล้วไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมด บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนที่ชำระโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทั้งหมด ฟากผู้บริหาร WICE “ชูเดช คงสุนทร” ให้ความมั่นใจพร้อมเดินหน้าผลักดันให้ผลการดำเนินงาน เพื่อขยายเครือข่ายการขนส่งให้ครอบคลุม พร้อมมองหาโอกาสขยายธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างไม่หยุดยั้ง