“DEXON” รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย

“DEXON” รับรางวัลความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “DEXON” บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบระบบโครงสร้างทางวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยจากบริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ในงาน “2023 VE Contractor Forum”

เด็กซ์ซอนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ ที่บริษัท แวลูร่า เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบให้ ซึ่งเป็นการยกย่องผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่ติดต่อกันมากกว่า 3 ปี โดยไม่มีประวัติการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน เป็นเครื่องยืนยันความเชื่อมั่น และความทุ่มเทในการปฏิบัติงานที่ยกระดับให้เหนือกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม เด็กซ์ซอนจะคงมุ่งมั่น พร้อมยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป