AGE ร่วมสืบสานประเพณีไทย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

AGE ร่วมสืบสานประเพณีไทย ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด พร้อมด้วย นางณัชปภา ควรสถาพร รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)  หรือ ABM นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทในเครือ "เอจีอี กรุ๊ป" ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 สมทบทุนในการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน ณ วัดลาย ตำบลบางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน