ถิรไทย Q3/66 รายได้ดีดกลับ 1,244.35 ล้านบาท โกยกำไรสุทธิ 96.81 ล้านบาท

ถิรไทย Q3/66 รายได้ดีดกลับ 1,244.35 ล้านบาท โกยกำไรสุทธิ 96.81 ล้านบาท

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ เผยผลประกอบการไตรมาส 3/66 กวาดรายได้จากการขาย 1,244.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.20 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 96.81 ล้านบาท เป็นผลมาจาก บริษัทฯ มีการเร่งส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และหม้อแปลงระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้น พร้อมมาร์จินดีดตัวกลับเป็น 21.75 จากปีก่อน 8.70 ซึ่งลูกค้าเริ่มให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพของ “ถิรไทย” มากขึ้น

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาด ของคนไทยเพียงแห่งเดียว เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 1,244.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 113.20 ล้านบาท หรือ 10.01 และมีกำไรสุทธิจำนวน 96.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเร่งส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และหม้อแปลงระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้

นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีรายได้จากการบริการ 126.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.21 ล้านบาท หรือ 14.72 % เนื่องมากจากรายได้จากงานบริการของธุรกิจรถเครน และงานบริการทั้งในประเทศ และต่างประเทศของธุรกิจบริการ SMA เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขาย ร้อยละ 21.75 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 8.70 เนื่องจาก บริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่งมอบสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งมาจากลูกค้าเริ่มให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพมากขึ้น

นายสัมพันธ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ทั้งนี้โครงสร้างรายได้หลักของบริษัท และบริษัทย่อย มาจาก กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) มีลูกค้าหลักเป็นหน่วยงานภาครัฐ อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บริษัทเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัททั่วไป รวมถึงตลาดต่างประเทศทั่วโลก แต่บริษัทฯ​ เน้นประเทศหลักในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ยังมีธุรกิจการให้บริการ ​รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ด้วย และกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลง (Non-Transformer) อาทิ รถกระเช้ารถเครนถังหม้อแปลงไฟฟ้า และแบตเตอรีลิเธียม 

“ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าติดตามงานประมูลอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมอีกกว่า 8000 ล้านบาท ซึ่งปกติจะมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการได้งานประมาณ 20-25% โดยเฉพาะในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา เราก็สามารถคว้างานการไฟฟ้านครหลวงผลิตหม้อแปลงขนาดเล็ก 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ 225 กิโลโวลต์แอมแปร์แรงดันด้านปฐมภูมิ 24 กิโลโวลต์ แรงดันด้านทุติยภูมิ 416/240 โวลต์ จำนวน 578 ชุด มูลค่างานกว่า 523.8 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้มีเสถียรภาพในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าหลวง คาดพร้อมส่งมอบงานภายใน Q4/66 นี้อีกด้วย” นายสัมพันธ์ กล่าวสรุปในตอนท้าย