“TM” กวาดรายได้ 9 เดือนแรก 506.99 ล้านบาท ปรับกลยุทธ์บริการโครงการ The Parents ปูทางสู่ “Wellness and Rehabilitation Center” ครบวงจร

“TM” กวาดรายได้ 9 เดือนแรก 506.99 ล้านบาท ปรับกลยุทธ์บริการโครงการ The Parents ปูทางสู่ “Wellness and Rehabilitation Center” ครบวงจร

บมจ.เทคโนเมดิคัล (“TM”) ประกาศผลงาน 9 เดือนแรกปี 2566 มีรายได้จากการขายสินค้า 506.99 ล้านบาท หลังรพ.เปิดห้องผ่าตัดได้ปกติ หนุนความต้องการใช้อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองพุ่งแรง ด้าน CEO “สุนทรี จรรโลงบุตร” ลุยปรับกลยุทธ์แบบเชิงรุกด้านการให้บริการโครงการ The Parents ศูนย์ให้บริการสำหรับผู้สูง เปิดให้บริการทั้งแพทย์แผนไทย-จีน ควบคู่การเพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน สร้างจุดขายให้ผู้สูงอายุเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็น “Wellness  and Rehabilitation Center” แบบครบวงจร

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 506.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.30 ล้านบาท หรือ 7.3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ ปีก่อน หากพิจารณาโครงสร้างรายได้แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในปี 2566 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้า ในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 95% และกลุ่มอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 5% และมีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ 2.09 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยการเติบโตของรายได้จากการขายในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมานั้น มาจากการมีรายได้ การขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพิ่มขึ้นเป็น 480.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.99 ล้านบาท เนื่องจากโรงพยาบาลกลับสู่ภาวะการผ่าตัดปกติ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ส่งผลให้ความต้องการสินค้า และวัสดุสิ้นเปลืองในห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น  แต่หากพิจารณาจากกำไรขั้นต้น มีการปรับตัวลดลง จากสถานการณ์การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น  ทั้งนี้บริษัทฯจึงเร่งปรับกลยุทธ์ โดยเพิ่มสินค้าใหม่ๆ  เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยอดขาย

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในห้องปฎิบัติการ สำหรับเครื่องวัดฮีโมโกลบิน (เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของเลือด) เพิ่มมากขึ้น รวมถึงปีนี้บริษัทฯมีการส่งมอบเครื่องมือผ่าตัด ให้แก่โรงพยาบาลตาม Backlog ที่คงค้างตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะที่รายได้จากการให้บริการในส่วนของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) ที่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ไตรมาส 4/2565 ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2566 มีรายได้อยู่ที่ 6.95 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม TMNC ยังมีผลผลขาดทุนขั้นต้นจากการให้บริการ 8.94 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents ไม่มากนัก เนื่องจากศูนย์บริการเพิ่งเริ่มเปิดให้บริการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TM กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เพื่อให้โครงการ The Parents เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยการเปิดให้บริการฟื้นฟูการนอนหลับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนให้บริการในรูปแบบสหคลินิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด เพื่อต่อยอดสู่โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัด โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด นอกเหนือจากการให้บริการเดิมที่มีอยู่ทั้งในรูปแบบการดูแลแบบ Day care เป็นการให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ สำหรับผู้สูงวัยหรือประชาชนทั่วไป ด้วยกิจกรรมหลากหลายเพื่อช่วยรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของกาย ใจ อารมณ์ และมิติสัมพันธ์ด้านสังคม รวมถึงการเพิ่มบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น “Wellness Center” ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

ล่าสุดได้นำเครื่อง Brain wellness มาให้บริการ เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ หลับๆตื่นๆ ในช่วงกลางคืนบ่อยครั้งในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ หรือกลุ่มมที่มีปัญหาจากอาการดังกล่าว ซึ่งการรักษาอาการนอนหลับไม่สนิทด้วยเครื่อง Brain wellness จะช่วยให้นอนหลับได้นานขึ้น พอตื่นก็จะสดชื่น ไม่เพลียระหว่างวัน มีสมาธิและพร้อมในการทำงานที่สนใจเข้ามาใช้บริการกับ The Parents มากขึ้นในอนาคต