SJWD รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023

SJWD รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023

นายบรรณ เกษมทรัพย์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2023” กลุ่มรางวัลดีเด่นสาขาการบริหารจัดการโดยรวม จาก ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ซ้าย) องคมนตรี โดยรางวัลดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารองค์กรด้านต่าง ๆ จากการสำรวจความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 1,000 คน ที่พิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ ตลอดจนผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายในงาน TMA Excellence Awards 2023 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก