กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค โดยความร่วมมือระหว่างนิตยสาร Business+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว เอพี ไทยแลนด์ รับรางวัล PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023 “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค โดยความร่วมมือระหว่างนิตยสาร Business+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยว บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย คว้ารางวัล “สุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี” (PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2023) ในประเภทกลุ่มวัสดุก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เวทีนี้เป็นความร่วมมือระหว่างนิตยสาร Business+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อค้นหาแบรนด์สินค้าและบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดของผู้บริโภค โดยธุรกิจบ้านเดี่ยว เอพี ไทยแลนด์ ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค เป็นอันดับ 1 ในหมวดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในทุกมิติของการอยู่อาศัยอย่างแท้จริงตามปรัชญา “บ้านที่เข้าใจชีวิต” ของบ้านเดี่ยวเอพี เพื่อส่งมอบ ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ ให้กับผู้บริโภคไทย

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล และมีนางพิมพรรณ ปรีชานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารแบรนด์และพัฒนาสินค้าบ้านเดี่ยว เอพี ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนรับมอบ นิตยสาร Business+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดทำสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภค ทั่วประเทศรวมกว่า 4,000 คน ใน 9 หมวดอุตสาหกรรม

โดยกลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวของเอพี ไทยแลนด์ ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับหนึ่ง ในหมวดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความสำเร็จต่อเนื่อง เฉกเช่นเดียวกับการสำรวจในปีที่ผ่านมา