JPARK ร่วมงาน Dinner Talk จ.เชียงใหม่

JPARK ร่วมงาน Dinner Talk จ.เชียงใหม่

นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) “JPARK” ผู้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ซึ่งครอบคลุมทั้งบริเวณจุดเชื่อมต่อ-จุดเปลี่ยนผ่านกับระบบรถไฟฟ้า ศูนย์การค้าแหล่ง CBD บริเวณโรงพยาบาล สถานศึกษา และสนามบิน พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสุพล ค้าพลอยดี (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการ  บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ร่วมให้ข้อมูลธุรกิจ ในงานสัมมนา “Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่