DTCENT โชว์ผลิตภัณฑ์ในงาน Thailand Smart City Expo 2023

DTCENT โชว์ผลิตภัณฑ์ในงาน Thailand Smart City Expo 2023

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DTCENT ผู้นำ GPS Tracking อันดับ 1 ในไทยและระบบ  IoT Solutions ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ทั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency System), เสาไฟอัจฉริยะ (Smart Pole), ระบบบริหารจัดการน้ำ (Smart Water Management), ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Smart Sensor) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเมืองแบบอัจฉริยะ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ภายในงาน Thailand Smart City Expo 2023 ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้