แอกซ่าประกันภัย เปิดตัว “Welcome Labour Insurance” แผนคุ้มครองสุขภาพแรงงานต่างด้าว เสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอย่างไร้กังวล

แอกซ่าประกันภัย เปิดตัว “Welcome Labour Insurance” แผนคุ้มครองสุขภาพแรงงานต่างด้าว เสริมความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอย่างไร้กังวล

แอกซ่าประกันภัย เปิดตัวแผนคุ้มครองสุขภาพ “Welcome Labour Insurance” ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ซึ่งเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยแผนคุ้มครองสุขภาพนี้ ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง สำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากกรมการจัดหางาน มอบความคุ้มครองภายในประเทศไทยด้วยเบี้ยประกันราคาเดียว เพียง 990 บาท* คุ้มครองนาน 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที

 

รายละเอียดข้อตกลงและความคุ้มครอง

  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท/คน
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล กรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย คุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท/ครั้ง (สูงสุด 15 ครั้งตลอดระยะเวลาการเอาประกันภัย)
  • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของแอกซ่า https://www.axa.co.th/th/labour-insurance หรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า โทร 02-118-8111

* เงื่อนไขการรับประกันภัยและความคุ้มครองเสริมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง