PRTR สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน กับโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

PRTR สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน กับโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ PRTR หนึ่งในผู้นำด้าน Total HR Solutions ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน นำโดย นางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ และสิ่งของเหลือใช้ต่างๆ นำไปเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส ในโครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของ เป็นค่าเทอมน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนโครงการดีๆ ส่งท้ายปี ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กๆ ในสังคมไทย สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของ PRTR ในการเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออาชีพที่ดีขึ้น (Better Career) ชีวิตที่ดีขึ้น (Better Life) สังคมที่ดีขึ้น (Better Society) ให้บุคลากรของ PRTR ทุกคนร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคมไปด้วยกัน