SABINA รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ตอกย้ำจุดยืนต้านคอร์รัปชัน

SABINA รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 ตอกย้ำจุดยืนต้านคอร์รัปชัน

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในภายใต้แบรนด์ “ซาบีน่า” รับรางวัล CAC Change Agent Award 2023 จาก ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)  โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ CAC มอบให้แก่องค์กรที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับ CAC ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการคู่ค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใสและความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตอกย้ำจุดยืนของ SABINA ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนหลัก ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล อย่างเหนียวแน่นมาโดยตลอด