PHG รับเต็ม! ผู้ป่วยผ่าน “IPD-OPD” เติบโตนิวไฮ

PHG รับเต็ม! ผู้ป่วยผ่าน “IPD-OPD” เติบโตนิวไฮ

ไม่ใช่เล่นถ้าดูงบฯ Q3/66 ของ บมจ.แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป (PHG) สิ่งที่ทำให้โตเด่น คงหนีไม่พ้นตัว IPD และ OPD เติบโต ทำนิวไฮ” สำหรับ IPD เติบโตมากถึง 92.96เกิดจากการรักษาโรคตามฤดูกาล เช่น โรคอาร์เอสวีของเด็ก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีการเข้ามาแอดมิทเยอะ และยอดการคลอดบุตร ส่วนตัว OPD เติบโต 66.65โดยมีผู้ป่วยเข้ามาศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมถึงรักษาโรคหู คอ จมูก ขณะที่ลูกค้าประกันสังคม SSO เติบโต 27.30บ่งบอกถึงความไว้วางใจต่อการรักษาตัว!! พร้อมส่งซิกอัตรากำไรสุทธิในปี 67 โต 12%