เยี่ยมชมบริการธุรกิจ The Parents

เยี่ยมชมบริการธุรกิจ The Parents

ดร.สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM และ นายแพทย์นพดล นพคุณ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่งแคร์ จำกัด ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา ในโอกาสเยี่ยมชมบริการสถานดูแลผู้สูงอายุ “The Parents Nursing Home : Wellness and Rehabilitation Center”