AMA รับมอบเรือใหม่ขนาด 13,000 DTW หนุนกองเรือรวม 10 ลำ

AMA รับมอบเรือใหม่ขนาด 13,000 DTW หนุนกองเรือรวม 10 ลำ

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA รับมอบเรือใหม่ Global Saturn ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น “ญาณี (Yanee)” ขนาดน้ำหนักบรรทุก 13,000 เดทเวทตัน สร้างในปี 2552 มีอายุการใช้งานคงเหลือประมาณ 16 ปี เป็นเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี จำนวน 1 ลำ มูลค่ารวม 9.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก Mr.Genya Ishimine  ประธานบริษัท GS Maritime S.A. ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีแผนที่จะนำเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีลำใหม่ไปให้บริการขนส่งสินค้าเหลวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น ภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา และบังคลาเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น