META ประสบความสำเร็จ! เพิ่มทุน RO ครั้งที่ 2 ขายเกลี้ยง 32 ล้านหุ้น!

META ประสบความสำเร็จ! เพิ่มทุน RO ครั้งที่ 2 ขายเกลี้ยง 32 ล้านหุ้น!

ริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง โดยนายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดเผยผลการขายหุ้นเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2566 ในราคา 0.24 บาท ต่อหุ้น จำนวน 32,804,173 หุ้น รวมเงินได้รับสุทธิทั้งสิ้น 7,873,001.52 บาท ซึ่งขายได้ครบถ้วนตามจำนวนหุ้นที่เสนอขาย แสดงให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสนใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ กำลังมุ่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่างประเทศ โดยมีแผนโครงการหลัก 3 แห่ง ในประเทศเมียนมา ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาธุรกิจสินเชื่อที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่จะสร้างเสถียรภาพทางการเงินให้แก่บริษัทฯ อีกด้วย