ทริพเพิลไอ สนับสนุนและยกระดับด้านโลจิสติกส์ให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชน

ทริพเพิลไอ สนับสนุนและยกระดับด้านโลจิสติกส์ให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชน

มื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนจาก “บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)”  ให้การต้อนรับนายวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม “บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด”    ในโอกาสที่บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน ดูแลและยกระดับในด้านโลจิสติกส์ ทั้งการจัดเก็บ การบรรจุ และการขนส่งสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์จากชุมชนในชนบทของจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมให้ออกสู่ตลาดโดยบริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ณ คลังสินค้าของบริษัท จ.สมุทรปราการ