ผู้บริหาร “SAV” ต้อนรับ นักลงทุนสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมอัปเดทธุรกิจล่าสุด

ผู้บริหาร “SAV” ต้อนรับ นักลงทุนสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI เข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมอัปเดทธุรกิจล่าสุด

คณะผู้บริหาร "SAV" นำโดย คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ (SAV) และคุณรัฐนันท์ วิไลลักษณ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART ให้การต้อนรับสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) หรือ Thai VI ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมธุรกิจ โดยผู้บริหาร SAV เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการดำเนินงานของ บมจ.สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ หรือ SAV

พร้อมอัพเดทธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงโครงการใหม่ ที่ทางบริษัทฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่ อาทิ การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โครงการด้านวิทยุการบิน ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ชื่อ บริษัท “ลาว สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด” ที่ SAV ถือหุ้น 100% โดยการเจรจามีความคืบหน้าเป็นอย่างดี