SMT ประกาศชนะคดี วัน บ็อกซ์ โฮม ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์คู่กรณีเฉียด 200 ลบ.

SMT ประกาศชนะคดี วัน บ็อกซ์ โฮม ปปง. มีคำสั่งยึดทรัพย์คู่กรณีเฉียด 200 ลบ.

สิ้นสุดการรอคอย !!!! สำหรับ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT ล่าสุดชนะคดีกับ บริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด ตามที่ SMT ในฐานะผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัท วัน บ็อกซ์ โฮม จำกัด กับพวกรวม 5 คน ในความผิดร่วมกันยักยอกทรัพย์ของบริษัทนั้น ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้พิพากษาให้ บริษัท วัน บอกซ์ โฮม จำกัด ชำระเงินคืนแก่ โจทก์ คือ SMT และศาลแขวงพระนครใต้ ได้พิพากษาให้ลงโทษจำเลยคือ บริษัท วัน บ็อก โฮม จำกัด และจำคุกกรรมการ

นับเป็นข่าวดี!!!ของผู้ถือหุ้น  SMT ทุกคน ที่ในที่สุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีคำสั่งยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 200 ล้านบาท หลังจากที่ SMT ได้ต่อสู้คดีมานานตั้งแต่ปี 2561