PRIME จะเริ่ม COD Private PPA 3 โครงการ ขนาดรวม 1.33 เมกะวัตต์ ในเดือนมกราคม 2567

PRIME จะเริ่ม COD Private PPA 3 โครงการ ขนาดรวม 1.33 เมกะวัตต์ ในเดือนมกราคม 2567

บริษัท ไพร์ม เอสโค่ จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Private PPA) กับ บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (2 โครงการเป็นระยะเวลา 12 ปี ขนาดกำลังการผลิต 0.82 เมกะวัตต์ และบจ. ปิยะพาราวูด  เป็นระยะเวลา 15 ปี ขนาดกำลังการผลิต 0.5094 เมกะวัตต์  โดยจะดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยและคาดว่าจะซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งจะสร้างรายได้รวมโดยประมาณ 4.90 ล้านบาทต่อปี ให้กับ PRIME โดยในปัจจุบันบริษัทในเครือของ PRIME กำลังเจรจาโครงการ Private PPA และคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในตรมาส ปี 2567 นี้อีกประมาณ 15 เมกะวัตต์