บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ตั้งบริษัทย่อยรุกธุรกิจอสังหาฯ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ตั้งบริษัทย่อยรุกธุรกิจอสังหาฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทจัดตั้ง 3 บริษัทใหม่ประกอบด้วย  1.บริษัท บี แอสเซส พร็อพเพอร์ตี้   2. บริษัท บี โปร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท บี พร้อมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานนี้คงต้องจับตาดูว่ากลุ่ม B จะเตรียมความพร้อมรุกสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบใด

จากก่อนหน้านี้ กลุ่ม B  ภายใต้การนำของดร. ปัญญา  บุญญาภิวัฒน์  ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์โลกและแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม B ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านกรีน โลจิสติกส์ (Green Logistics) พลังงานสีเขียวและสาธารณูปโภค(Green Energy and Utilities)  มีแนวคิดพัฒนาธุรกิจด้านคาร์บอนเครดิต (Carbon Credits) ซื้อขายใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC)  ซึ่งแต่ละธุรกิจล้วนแต่เป็นเทรนด์ใหญ่ของโลก มีโอกาสเติบโตสูง งานนี้ต้องดูกันยาว ๆ เพราะแต่ละธุรกิจต้องใช้เวลาในการพัฒนา และหวังว่าใน ปี 2567 น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีสะท้อนออกมาจากผลประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน