TPOLY รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement 2 ปีซ้อน

TPOLY รับรางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement 2 ปีซ้อน

คุณภูริมาศ ตรีอุดม (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากคุณวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ใส่ใจในชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนสำคัญ ตลอดจนการบริหารงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้