ประเทศไทยเข้าร่วมงาน WORLD EXPO OSAKA KANSAI 2025 เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น Medical Hub พร้อมเปิดเวทีโชว์ “ภูมิ” ชวนครีเอทไอเดียส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ มาสคอตและเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทยชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

ประเทศไทยเข้าร่วมงาน WORLD EXPO OSAKA KANSAI 2025 เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็น Medical Hub พร้อมเปิดเวทีโชว์ "ภูมิ" ชวนครีเอทไอเดียส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ มาสคอตและเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทยชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

งาน World Expo เป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี อันถือเป็นพันธกิจของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกในการเข้าร่วมงานทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพ ตลอดจนภาพลักษณ์อันดีงามต่อประชาคมโลก อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในแง่มุมต่างๆบนเวทีระดับโลกในปี 2568 ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน WORLD EXPO OSAKA KANSAI 2025 ณ นครโอซาก้า ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 ภายใต้แนวคิดหลัก “Designing Future Society for Our Lives” การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดีซึ่งในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการเข้าร่วมงาน 

ด้วยเหตุนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดนิทรรศการ ได้เปิดเวทีชวนทุกคนมาโชว์ "ภูมิ" ปลดปล่อยไอเดีย สร้างสรรค์ผลงานสุดครีเอทีฟตามสไตล์คุณ ในการประกวดออกแบบมาสคอต "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest" และเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทย เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท โดยการประกวด มี 2 ประเภท ได้แก่

  1. ประกวดออกแบบมาสคอตอาคารนิทรรศการไทย "Thailand Pavillion Expo 2025 Mascot Design Contest" ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ concept ของ Thailand Pavillion, World Expo 2025 "ภูมิพิมาน" รวมถึงการออกแบบต้องสื่อถึงแนวคิดและความสร้างสรรค์ สำหรับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท
  2. ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ "Thailand Pavillion Expo 2025 Costume Design Contest" ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับ concept ของ Thailand Pavillion, World Expo 2025 "ภูมิพิมาน" เพื่อส่งเสริมให้นิทรรศการมีการดำเนินเรื่องในทิศทางเดียวกันและเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น สำหรับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท

สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัล มาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด นอกจากนี้ผลงานต้องมีขนาดและรายละเอียดตามที่กำหนด สามารถนำไปพัฒนาให้ใช้งานได้จริ

สามารถสมัครได้ทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 โดยส่งผลงานออกแบบผ่านทาง Google Drive พร้อมส่งลิงค์มาที่ Email : thaipavilion.official@gmail.com ประกาศผลผู้ชนะการออกแบบ 12 มกราคม 2567 สามารถศึกษากรอบแนวคิดของ Thailand Pavillion, World Expo 2025 "ภูมิพิมาน" กติกาการประกวดเงื่อนไขการส่งผลงานเกณฑ์การตัดสิน และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thailandpavilionworldexpo2025.com/news/ Facebook :Thailand Pavilion World Expo 2025 หรือ สอบถามข้อมูล โทร. 081 691 9495