TMILL รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด”

TMILL รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด”

กรุงเทพฯ---------- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ โดย นางสาวเยาวนาจ บุญยะรังคะ หัวหน้าแผนกความปลอดภัย บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL  เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัลเกียรติบัตร “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับจังหวัด” จาก นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  โดยงานจัดขึ้น ณ  ห้องประชุมอาคารสภาวัฒนธรรม สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินการมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเน้นย้ำให้ทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ขององค์กรมีความปลอดภัยในการทำงาน