PSTC ลั่น “ขนส่งน้ำมันทางท่อ” ช่วยลดปัญหาจราจร ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PSTC ลั่น “ขนส่งน้ำมันทางท่อ” ช่วยลดปัญหาจราจร ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PSTC ปลื้ม! ธุรกิจดาวเด่น “ระบบท่อขนส่งน้ำมัน เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนุนภาครัฐสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ พร้อมผลักดันบริษัทผู้ค้าน้ำมันจัดส่งน้ำมันผ่านระบบท่อแทนการใช้รถบรรทุกน้ำมัน ป้องกันปัญหาจราจร ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งในระยะยาวแบบยั่งยืน

นายลือชัย สุดสาคร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) เปิดเผยว่า จากการที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน และหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งน้ำมัน รวมถึงการแก้ปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดจากรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งถือว่าสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยากจะผลักดันให้บริษัทน้ำมันชั้นนำในประเทศหันมาให้ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ แทนการใช้รถบรรทุกน้ำมัน เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรที่เกิดจากรถบรรทุกขนส่ง ลดมลพิษจากท่อไอเสีย และช่วยลดภาระต้นทุนด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในฐานะที่ PSTC เป็นหนึ่งในโครงข่ายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อของประเทศ และมีความพร้อมที่จะช่วยผลักดันนโยบายภาครัฐ รณรงค์เรื่องลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเสนอทางเลือกให้กับบริษัทค้าปลีกน้ำมันในประเทศไทย ให้เข้ามาร่วมใช้บริการ “ขนส่งน้ำมันทางท่อ เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” แทนการใช้รถบรรทุกน้ำมัน เพื่อลดปัญหาจราจร และลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย โดยโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อ เริ่มจากสถานีคลังเก็บน้ำมันที่จังหวัดสระบุรี-ลพบุรี-นครราชสีมา-ชัยภูมิ-ขอนแก่น รวมระยะทาง 342 กิโลเมตร ดำเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) บริษัทร่วมทุนระหว่าง PSTC กับพันธมิตรอย่าง บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO)  ที่มีประโยชน์ ทั้งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา สามารถขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 80,000 ตันคาร์บอน/ปี เทียบเท่ากับการปลูกป่ามากถึง 67,000 ไร่ ถือเป็นการสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศอีกด้วย” นายลือชัย กล่าว

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ พร้อมผลักดันนโยบาย Total Energy Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการเป็นผู้นำในการให้บริการ ทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร