“DEMCO รับรางวัล Sustainability Disclosure Award 4 ปีซ้อน”

"DEMCO รับรางวัล Sustainability Disclosure Award 4 ปีซ้อน"

นางสาววรรณฤดี สุวพันธ์ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในงานพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลการดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือด้าน ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้