บล.ดีบีเอส นำนักลงทุนสถาบันไทยร่วมงาน “Hong Kong and China REIT Site Visit”

บล.ดีบีเอส นำนักลงทุนสถาบันไทยร่วมงาน “Hong Kong and China REIT Site Visit”

คุณนริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน พร้อมด้วยคุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำนักลงทุนสถาบันไทยเข้าร่วมงาน “Hong Kong and China REIT Site Visit” ณ ประเทศฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือนที่ผ่านมา