“วินด์” ย้ำชัด “ณพ ณรงค์เดช” ขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่เป็นความจริง ยืนยันรักษาผลประโชน์ผู้ถือหุ้นทุกคนตามกฎหมาย

“วินด์” ย้ำชัด “ณพ ณรงค์เดช” ขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไม่เป็นความจริง ยืนยันรักษาผลประโชน์ผู้ถือหุ้นทุกคนตามกฎหมาย

“ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ” ปฏิเสธกระแสข่าว “ณพ ณรงค์เดช” เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น “วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ไม่เป็นความจริง เผยมีเพียงบริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ขอเรียกประชุมฯ ทั้งที่ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และตัวบริษัทดังกล่าวยังขาดส่งงบการเงินเกือบ 10 ปี จึงทำหนังสือตอบกลับให้รับทราบสถานะตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกคน

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 717 เมกะวัตต์ มากเป็นอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่านายณพ ณรงค์เดช ขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยมีเพียงบริษัท เคพีเอ็น เอนเนอยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KPNETH ที่ทำหนังสือขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อตรวจสอบพบว่า KPNETH ไม่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายในการขอเรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หากดำเนินการไปจะเป็นการประชุมที่มิชอบโดยกฎหมาย และไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ หากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ จะเรียกร้องค่าเสียหายจนถึงที่สุด

“นอกจาก KPNETH ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เรายังตรวจสอบต่อไปพบว่า บริษัทแห่งนี้ขาดส่งงบการเงินให้แก่กระทรวงพาณิชย์ยาวนานเกือบ 10 ปี โดยส่งงบการเงินครั้งสุดท้ายในปี 2558 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1173 ที่ระบุสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้โดยเฉพาะ รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคน บริษัทฯ จึงได้ทำหนังสือตอบกลับ KPNETH ให้รับทราบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว ว่า KPNETH ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีสิทธิใดๆ ตามกฎหมาย”