โรงพยาบาลพระรามเก้า ยืนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคยากซับซ้อน

โรงพยาบาลพระรามเก้า ยืนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคยากซับซ้อน

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้าผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคยากซับซ้อน เปิดงาน “DHTC Bangkok 2023 ครั้งที่ 2” สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์มาใช้ในวงการแพทย์ไทย พร้อมเสนอความคืบหน้าการริเริ่มบริการทางการแพทย์ระยะไกลผ่านแอปพลิเคชั่น Line พลิกโฉมการบริการ สู่ผู้นำศูนย์การแพทย์ดิจิทัลและบริการแพทย์ระยะไกล ผสานเทคโนโลยี AI มาใช้ในการแพทย์ พร้อมเตรียมขยายสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี นาย โซลโฮ เยิน CEO บริษัทดิจิตอล สตาร์ค , นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า , รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รวีรัตน์ สิชฌรังษี ปรึกษาศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์ (Praram9V) นายภาคิน ภู่ประเสริฐ หัวหน้าแผนก New Business โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมพระรามเก้า Grand Hall ชั้น โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้