ATP30 มอบรางวัลแก่นักขับโครงการรักษารถดีขับขี่ปลอดภัย

ATP30 มอบรางวัลแก่นักขับโครงการรักษารถดีขับขี่ปลอดภัย

นายปิยะ เตชากูล (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 มอบเงินรางวัล “โครงการรักษารถดีขับขี่ปลอดภัย 12 ยิ้ม” ประจำปี 2566 ให้แก่นักขับของบริษัทจำนวน 163 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมภายในองค์กร ตระหนักถึงการรักษารถและเสริมสร้างมาตรฐานการขับขี่ปลอดภัย และถือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานซึ่งเป็นแกนหลักขององค์กรตลอดมา ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง เมื่อเร็วๆนี้