NAT เตรียมพร้อมระดมทุน เสริมแกร่งธุรกิจรับเทคโนโลยีเติบโต

NAT เตรียมพร้อมระดมทุน เสริมแกร่งธุรกิจรับเทคโนโลยีเติบโต

NAT ผู้เชี่ยวชาญ Infratech เตรียมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เสริมแกร่งธุรกิจ รองรับดีมานด์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความปลอดภัยทางไซเบอร์เติบโตโดดเด่น หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตเสนอขายเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเดินหน้าให้ข้อมูลธุรกิจแก่นักลงทุนทั่วประเทศ

นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ส่วนงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรแก่องค์กรชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 92 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยี (TECH)

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการระดมทุน มาขยายกิจการและงานโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต จากความต้องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังช่วยขยายความสามารถในการแข่งขัน และ เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าใหม่ของบริษัท พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยเน้นกลุ่มที่ต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูง

ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นทางเทคโนโลยี ครอบคลุมบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา จำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และ รับเหมาวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง และรับเหมาวางระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology System Integration) และ 2.ธุรกิจให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น บริการเจ้าหน้าที่ไอที (IT Outsourcing) บริการเดินสายระบบเน็ตเวิร์ค (Cabling System) บริการงานด้านระบบภายในอาคาร (Mechanical and Electric : M&E) และ บริการให้เช่าอุปกรณ์ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับใช้ภายในสำนักงานตามที่ลูกค้าต้องการ

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT กล่าวว่า ปัจจุบัน NAT ได้รับการอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน หรือ โรดโชว์ ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส 1/2567 โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วน 28.05% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท

ขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งในด้านธุรกิจดิจิทัล และ บริการซอฟต์แวร์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการปรับตัวของภาคธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบประมวลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบคลาวด์ และ ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและยกระดับการบริการให้กับลูกค้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่า NAT จะเป็นที่สนใจแก่นักลงทุน เนื่องจากปัจจัยภาพรวมอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถนำเสนอโซลูชั่นทางเทคโนโลยี และ ผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับโลก ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี