“QTCG” สร้างโอกาสทางการศึกษาไทย ภายใต้โครงการ “คิวทีซีจีจากพี่สู่น้อง”

“QTCG” สร้างโอกาสทางการศึกษาไทย ภายใต้โครงการ “คิวทีซีจีจากพี่สู่น้อง”

นายธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนางสาวปานพิมพ์ เงินนำโชคธนรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร บริษัท คิวทีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ(QTCG) ผู้ดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจร มอบความสุข ส่งต่อรอยยิ้มผ่านโครงการ คิวทีซีจีจากพี่สู่น้อง”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา  แก่เด็กและเยาวชน ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยสนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ชุดเครื่องแบบนักเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ และร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียน

นอกจากนี้ QTCG มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ทาสีอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติม พร้อมทั้งร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยก้อม ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขตโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 จนถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 58 คน 

อย่างไรก็ตาม QTCG เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสและส่งเสริมการศึกษาเด็กไทยสู่อนาคตที่ดีขึ้น บริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สานต่อกิจกรรมการมอบโอกาสทางการศึกษา เพื่อมอบรอยยิ้มให้กับเด็กสอดรับวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำบริษัทก่อสร้างที่มีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านห้วยก้อม จ.บุรีรัมย์