“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบถุงยังชีพช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ แก่กองบัญชาการกองทัพไทย”

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบถุงยังชีพช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ แก่กองบัญชาการกองทัพไทย”

นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบถุงยังชีพช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย แก่กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้ที่อยู่อาศัยอยู่ในระหว่างซ่อมแซมใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  โดยมี พลเรือตรี ชวิช วงษ์รัตน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการช่วยเหลือดูแลในกรณีเร่งด่วนที่เกิดภาวะภัยพิบัติ