หลักทรัพย์บัวหลวงมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี 2566

หลักทรัพย์บัวหลวงมุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมตลอดปี 2566

เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ ที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา หลักทรัพย์บัวหลวง ได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย หลากหลายโครงการที่น่าสนใจ และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน และสังคม เป็นอย่างดี ภายใต้โครงการ “บัวหลวง ชวนทำดี” ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านการช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมไทย

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท เล่าว่า “เป็นเวลากว่า 22 ปีแล้ว ที่หลักทรัพย์บัวหลวง ได้ดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์หลักอย่างแน่วแน่ ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับนักลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับสังคมไทย เพราะเราเชื่อว่า แค่ความมั่นคงทางการเงินไม่สามารถทำให้สังคมน่าอยู่ได้ ถ้าคนในสังคมยังขาดจิตสำนึก ไม่มีมิตรจิตมิตรใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และถึงแม้ว่าสิ่งที่พวกเราชาวหลักทรัพย์บัวหลวงทำอาจจะเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆ ที่ช่วยให้สังคมดีขึ้น แต่ผมเชื่อว่าการทำสิ่งเล็กๆในวันนี้อย่างต่อเนื่อง จะสั่งสมจนกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและมองเห็นได้ชัดในอนาคต”

สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมาทาง ภายใต้กิจกรรม “บัวหลวง ชวนทำดี” คณะผู้บริหารและพนักงานของหลักทรัพย์บัวหลวงหลายร้อยชีวิต ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมออกมาอย่างมากมาย โดยประเดิมต้นปีด้วยการสานต่อกิจกรรม หลักทรัพย์บัวหลวงรวมใจบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการมอบเงินสมทบทุนกว่า 4 แสนบาท เป็นค่าอาหารให้กับเด็กๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และบ้านเด็กเร่ร่อนจำนวน 300 ชีวิต รวมไปถึงการมอบเงินรายได้จากโครงการ The Stock Master ปีที่ 11 และการจัดจำหน่าย Line Sticker ของบริษัท เพื่อร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 และอาหารกลางวันให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในด้านของการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลว งได้ร่วมกับบริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด จัดโครงการ “ไผ่ขวางสร้างสุข” จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และส่งเสริมการทำเกษตรปลอดสารเคมีให้กับชาวบ้านในชุมชนไผ่ขวาง และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนทอฝัน จัดกิจกรรม “บัวหลวงชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” โดยพนักงานจิตอาสาชาวบัวหลวง ระดมกันช่วยกันเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ของโรงพยาบาลมะเร็ง จ.ชลบุรี และทำดีส่งท้ายปี ด้วยการเชิญชวนคณะผู้บริหารและพนักงานมาร่วมกันบริจาคเลือด เก็บเป็นคลังสำรองให้กับ ร.พ.ราชวิถี สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนเลือด รวมแล้วถึง 24,150 ซีซี

ในด้านของการศึกษาและให้ความรู้ เป็นด้านที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเปิดโอกาสให้นศ.จากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมฝึกงานและเรียนรู้ด้านการลงทุนแบบมืออาชีพกับหลักทรัพย์บัวหลวง พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญกับการลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้การดูแลของพี่ๆบัวหลวงอย่างใกล้ชิด ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มนศ.ฝึกงานได้ร่วมกิจกรรม “ปันรักจากพี่สู่น้อง” เลี้ยงขนม สอนการบ้าน และจัดทำสมุดสำหรับเรียนอักษรเบรลล์จากกระดาษรีไซเคิล เพื่อผู้พิการทางสายตา จากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้คัดเลือกอุปกรณ์สำนักงานที่อยู่ในสภาพดีและยังสามารถใช้ งานได้ อาทิ โต๊ะ เก้าอี๊ ส่งมอบให้กับโรงเรียนในเครือของมูลนิธิกระจกเงาไปใช้ประโยชน์ และคัดเลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมอัพเดตโปรแกรม สำหรับใช้เรียนรู้ ฝีกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพให้กับเยาวชนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ชาวหลักทรัพย์บัวหลวงทำกันมาอย่างยาวนาน คือโครงการ “บัวหลวงชวนแยกพลาสติก” โดยจะมีจุดตั้งรับขยะพลาสติกในทั่วพื้นที่ของสำนักงาน และรณรงค์ให้พนักงานแยกและทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธีเพื่อนำไปรีไซเคิลให้เกิดป ระโยชน์ รวมถึงลดการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารในรูปแบบ e-Invoicing และ e-IPO และในปีนี้ยังชวนกันไป “ดำน้ำแสมสาร ทำธนาคารปะการัง” โดยมีผู้บริหาร พนักงานและครอบครัวกว่า 85 คน ร่วมกันดำน้ำผิวน้ำเพื่อทำธนาคารปะการังโดยใช้ท่อ PVC ทำให้ปะการังมีแหล่งยึดเกาะ และคืนความสวยงามกลับสู่ท้องทะเลไทย ทุกกิจกรรมข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นในปีที่ 2566 และนับจากนี้ทุกปี ทางคณะผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และจริงใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืน