แต่งตั้งนางสาวอลิสา อารีพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ด้วยการนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 2 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารงาน

แต่งตั้งนางสาวอลิสา อารีพงษ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ด้วยการนำประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 2 ทศวรรษ มาใช้ในการบริหารงาน

18 มกราคม 2567กรุงเทพมหานคร – บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) (ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้ง นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย โดยมีผลในวันที่  2 เมษายน 2567  ซึ่งอยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วยบทบาทใหม่นี้ คุณอลิสาจะรับผิดชอบดูแลบริหารธุรกิจประกันชีวิตของ ชับบ์ ไลฟ์ ประเทศไทย ในการนำเสนอประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และความคุ้มครองอื่น ๆ ผ่านช่องทางตัวแทน ช่องทางการตลาดทางตรง และช่องทางพันธมิตรธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้นางสาวอลิสาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด

นางสาวอลิสามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมประกันชีวิตกว่า 20 ปี ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขาย การตลาด และด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และยังมีประสบการณ์ในด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และส่งมอบบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า นางสาวอลิสาจะรายงานตรงไปที่คุณแซง ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นิวซีแลนด์ ของ ชับบ์ ไลฟ์